Przepisy dotyczące sprzedaży i skupu złomu

sprawdź

Dla osób prywatnych

Jedyną rzeczą, której potrzebuje osoba fizyczna sprzedająca odpady do skupu złomu jest dowód tożsamości ( dokument ze zdjęciem).

Sporządzenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż należy do obowiązku kupującego.

Sprzedać można dowolną ilość złomu

Właściwa segregacja na  złom stalowy i metale kolorowe, np. aluminium, miedź, cynę czy mosiądz powoduje ,że klient ma możliwość uzyskania wyższej ceny niż w przypadku odpadów zmieszanych.

sprawdź

dla firm i instytucji

Firmom i instytucjom oferujemy szeroki zakres usług w zakresie odbioru odpadów złomu:

  • odbiór złomu
  • transport
  • podstawienie kontenerów na złom
  • demontaż i rozbiórka wskazanego obiektu

formalności prawne jeśli kontrahent nie posiada wpisu do BDO :

Od 24 stycznia 2018 funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach gospodarujących odpadami – baza BDO – do którego marszałkowie województw dokonują wpisu podmiotu do tego zobowiązanych.

Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

– wytwarzają odpady oraz prowadza ewidencję tych odpadów

– wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań

Co więcej, odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.

Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów ( pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdy ,

 który przeprowadza wstępną obróbkę , mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.